Zarząd

ZARZĄD KOŁA EMERYTÓW i RENCISTÓW POŻARNICTWA w MYSZKOWIE

1. PREZES KOŁA – MAREK CIAŁUCH ( tel. 666 522 920)
2. WICEPREZES – MAREK ŁUSZCZYK ( tel. 607 913 354)
3. SEKRETARZ – SŁAWOMIR WYSZYŃSKI ( tel. 698 629 387)
4. SKARBNIK – ZDZISŁAWA JĘDRYSZCZAK ( tel. 728 333 753)
5. CZŁONEK ZARZĄDU-  GALAS ROBERT ( tel.662182656)
KOMISJA REWIZYJNA

1. PRZEWODNICZĄCY – ANDRZEJ WIŚNIEWSKI ( tel. 606 593 251)
2. SEKRETARZ – KRZYSZTOF KOTYNIAK ( tel. 664 018 255)
3. CZŁONEK – WOJCIECH GOCYŁA ( tel. 608 744 950)