Kronika

Służbę w pożarnictwie rozumie ten, kto jej sam zakosztował. Wymaga ona poświęcenia, odwagi i męstwa. Wymaga wielkiego samozaparcia, wytrwałości, zdyscyplinowania i ofiarności w niesieniu pomocy ludziom, którzy doznali klęski żywiołowej. Niestety z upływem lat największe nawet wysiłki i ofiarność idą często w zapomnienie.

Dlatego też pragniemy z okazji założenia Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie podziękować tym wszystkim funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w czasie pełnienia służby oddali swoje siły i zdrowie w walce z żywiłem pożaru i innych klęsk, ratując życie i mienie poszkodowanych. To skromne opracowanie spowoduje że ktoś wspomni skromnych cichych bohaterów naszego koła. Niechaj jego członkowie i działacze staną się wzorem dla młodego pokolenia, wzorem oddania się służbie i pracy społecznej dla ojczyzny. Straże Pożarne i ich członkowie w naszym kraju mają bogatą tradycję i ogromny dorobek. W pełni zasłużyły sobie na sympatię, szacunek i uznanie
jakim darzy je społeczeństwo. W najcięższych chwilach dla narodu-były one ostoją polskości i patriotyzmu. Budziły ducha narodowego, organizowały walkę podziemną o wyzwolenie narodowe i społeczne. Straż jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe nie była zawieszona w czynnościach w okresie zaborów oraz okupacji hitlerowskiej, a tym samym miała możliwość szerokiej działalności, budziła zaangażowanie ludzi, których można nazwać wielkimi społecznikami.Takim ideowym rodowodem mogą się poszczycić również członkowie Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie.

ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA KOŁA

W 1992 roku znaczna liczba funkcjonariuszy pożarnictwa z Komendy Powiatowej w Myszkowie oraz zakładów pracy przeszła na zasłużoną emeryturę tracąc kontakt z kolegami i poszczególnymi komendami. W 1993 roku aktywni emeryci widząc potrzebę zorganizowania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa zaproponowali zorganizować taki związek na terenie kraju.

Wypis z rejestru stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku w dniu 6 października 1994 roku na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 19 września 1994 roku zarejestrowano w dziale A pod numerem 604 w rubr.3 Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej adres siedziby; Białystok ul. Warszawska 3 w rubr.4 teren działania; obszar Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienia do tworzenia tern, jednostek organizacyjnych. W 2000 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyło się spotkanie emerytów na którym postanowiono powołać Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP nr.9 przy Komendzie Powiatowej w Myszkowie. Na zebraniu wybrano:

Zarząd Koła w składzie:

 • Prezes Koła – Józef Woźniczka
 • V-ce Prezes – Jan Wyleciał
 • Sekretarz – Stanisława Misiak
 • Skarbnik – Marek Łuszczyk
 • Zarządu – Bronisław Jędryszczak

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Przewodniczący – Stanisław Musialik
 • Członek Komisji – Zdzisław Duda
 • Członek Komisji – Sławomir Kuta

W roku kończącym kadencję zarządu zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Krakowa i Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach, w której uczestniczyło 37 osób. W dniu 20 Listopada 2002 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie. Sprawozdanie z działalności Zarządu za minioną kadencję złożył V-ce Prezes ustępującego Zarządu Jan Wyleciał. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd Koła w składzie:

 • Prezes Koła – Jan Wyleciał
 • V-ce Prezes – Lech Kluska
 • Sekretarz – Stanisława Misiak
 • Skarbnik – Marek Łuszczyk
 • Członek Zarządu – Bronisław Jędryszczak

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Zdzisław Duda
 • Członek – Krzysztof Kotyniak
 • Członek – Andrzej Gala

Lata 2002 – 2006

Lata 2007 – 2010

Lata 2011 – 2014

2015

2016

2017

2018