Kronika (2017)

DZIEŃ STRAŻAKA 2017

W dniu 05.05.2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Dnia Strażaka w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Komendy, funkcjonariusze podziału bojowego oraz liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa zrzeszona w Kole przy KP PSP Myszków.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi:
Mariusz Trepka- Wicewojewoda Śląski
bryg. mgr .inż Arkadiusz Biskup – Z-ca Kom. Woj. PSP w Katowicach
ks. kan. Kazimierz Swierdza -Kapelan Powiatowy Strażaków
Burmistrzowie i wójtowie powiatu myszkowskiego

 

Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. mgr .inż. Sergiusz Wiśniewski.

 

Podczas uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Myszkowie otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Srebrną Odznaką .Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej został odznaczony Prezes Koła ZEiRP RP w Myszkowie Marek Ciałuch.

 

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani emeryci i renciści udali się na okolicznościowy poczęstunek do remizy OSP Nowa Wieś.

 

Turniej piłki nożnej

W dniu 12.05.2017 r. z okazji Dnia Strażaka odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie . Miejscem rozgrywek był obiekt sportowy ,,Orlik Mrzygłód’’ w Myszkowie. W turnieju wystartowały drużyny – Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie, Komendy Policji w Myszkowie, Starostwa Powiatowego w Myszkowie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie, Sokpol Myszków oraz reprezentacja koła emerytów i rencistów pożarnictwa w Myszkowie w składzie: kol Cis Grzegorz kapitan , kol. Andrzej Tkacz, kol. Zbigniew Placek, kol. Marek Ciałuch , kol. Kurzak Zenon, kol. Szczepaniak Marek, kol. Kubiec Grzegorz, kol. Migalski Krzysztof

Turniej rozpoczął się o godz. 10:00 wystąpieniem Komendanta Powiatowego PS bryg. mgr. inż Sergiusza Wiśniewskiego, który po powitaniu wszystkich ogłosił otwarcie imprezy sportowej. Po losowaniu grup przystąpiono do rozgrywek.

Po zakończeniu zmagań sportowych i wręczeniu najlepszym drużynom pamiątkowych pucharów uczestnicy turnieju udali się wspólnie na pyszną strażacką grochówkę przygotowaną przez wydział kwatermistrzowski KP PSP Myszków.

W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Policji która w finale pokonała reprezentację Starostwa Powiatowego.
Bardzo emocjonującym spotkaniem okazał się mecz o trzecie miejsce pomiędzy reprezentacją Komendy Powiatowej PSP a reprezentacją Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie, w regulaminowym czasie wynik 3-3 .O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne które lepiej wykonywali zawodnicy KP PSP Myszków wygrywając spotkanie 3-2.

Cały turniej odbył się w miłej i przyjacielskiej atmosferze i co najważniejsze bez poważnych urazów.

 

SPOTKANIE ZARZĄDÓW KÓŁ

W dniu 30.06.2017 roku Zarząd Koła Nr 9 ZEiRP RP w Myszkowie zorganizował w miejscowości Żarki, w powiecie myszkowskim spotkanie integracyjne zarządów kół regionu północnego województwa śląskiego z: Zawiercia, Częstochowy, Gliwic oraz Myszkowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: kol. Krzysztof Maślankiewicz – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie, kol. Roman Szłapa – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach. oraz Komendanci Komend PSP w Jaworznie bryg .mgr. inż. Dariusz Kleszcz, w Zawierciu –mł. bryg. mgr. inż. .Artur Łągiewka, w Myszkowie-bryg .mgr. inż. Sergiusz Wiśniewski oraz D-ca JRG Myszków kpt. inż. Mariusz Szczepański.
Spotkanie rozpoczęło się o godz.1600 zwiedzeniem Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Muzeum mieści się w blisko stuletnim młynie elektrycznym. Obiekt został pomyślany jako muzeum interaktywne – rodzaj parku technologicznego. Zwiedzający Stary Młyn wyruszają w pasjonującą podróż w czasie. W jej trakcie poznają historię pięciu głównych rzemiosł, które są od wieków obecne w Żarkach tj. młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa. Całość uzupełnia prezentacja losów miasteczka wzbogacona wątkami handlu. Każdy kolejny element ekspozycji to krok w głąb historii – tajemniczej i fascynującej opowieści o miejscach, przedmiotach i ludziach, przez wieki stanowiących fundament istnienia Żarek.

Organizator zjazdu, kol. Marek Ciałuch – Prezes Koła powitał zaproszonych uczestników oraz przedstawił, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, historię powstania i dokonania prawie 20-letniej działalności Koła Nr 9. W dalszej części spotkania krótką informację na temat bieżącej działalności i planach Zarządu Głównego ZEiRP RP przedstawił kol. Krzysztof Maślankiewicz. Natomiast o zamierzeniach na szczeblu województwa śląskiego opowiedział kol. Roman Szłapa.

Obecni na spotkaniu Prezesi Kół podziękowali za zaproszenie i ugoszczenie na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Doceniono także myszkowską inicjatywę współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą Kołami, zgodnie przychylając się do kontynuacji jakże pięknej tradycji, służącej wymianie doświadczeń i wzajemnej współpracy pomiędzy Zarządami Kół ZEiRP RP co zostało potwierdzone ciekawą dyskusją uczestników.

 

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

W dniu 21 lipca 2017 r. w Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. brygadiera Feliksa Deli – Pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i twórcy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ostatnim pożegnaniu Pana Generała uczestniczyła jego najbliższa rodzina, przyjaciele, strażacy z całego kraju , przedstawiciele władz samorządowych oraz inne osoby, które chciały uczcić pamięć zmarłego. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła również delegacja Koła nr.9 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie.
Śp. gen. brygadier Feliks Dela spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarz Rakowicki w Krakowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !!!

Notka biograficzna
Ukończył Technikum Górnicze w Dąbrowie Górniczej, w 1967 został absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W 1978 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, kształcił się również w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako wykładowca krakowskiej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa. W 1971 objął stanowisko zastępcy komendanta miejskiego straży pożarnych w Bytomiu, później był komendantem rejonowym, a w 1984 został komendantem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie.

25 lutego 1992 powierzono mu funkcję pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, urząd ten sprawował do 3 stycznia 1997. W 1992 awansowany na stopień nadbrygadiera, a w 1997 otrzymał nominację na generała brygadiera. Od 1997 do 1998 był szefem Obrony Cywilnej Kraju.

W okresie pełnienia służby brał udział w organizacji nowego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzeniu nowych służb ratowniczych i inicjowaniu zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. W 1998 przeszedł w stan spoczynku, udzielając się nadal jako ekspert przy tworzeniu systemów szkoleniowych i programów bezpieczeństwa. Od 2001 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, a od 2002 dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Odznaczenia:
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997)
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1992)
• Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego (1994)

 

Emeryci z Myszkowa na Ukrainie


W dniach 01-05-09.2017r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działający przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie zorganizował pięciodniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą dla członków Koła oraz ich rodzin na Ukrainę. Po całodniowej podróży w godzinach popołudniowych dotarliśmy do Lwowa gdzie po zakwaterowaniu w hotelu i obiadokolacji połączonej z wieczorkiem integracyjnym udaliśmy się na odpoczynek.
W drugim dniu naszego pobytu przy wspaniałej pogodzie cała grupa udała się wspólnie z przewodnikiem na zwiedzanie zabytkowego Lwowa. Lwów to miasto niezwykłe pełne brukowanych ulic, kolorowych kamieniczek. Miasto na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, świata łacińskiego i prawosławia, zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów i przedstawicieli innych narodów.

Zwiedzanie Lwowa rozpoczęliśmy od wysokiego zamku ,katedry św. Jura, rynku, Ratusza Miejskiego następnie zwiedzaliśmy Katedrę Łacińską, plac Mickiewicza, plac Halicki, plac Bernardyński, cerkiew Wołowską, kaplicę Boimów. Po powrocie do hotelu i gorącym posiłku w godzinach wieczornych udaliśmy się na zwiedzenie wnętrz opery Lwowskiej połączonej z obejrzeniem Opery W.A. Mozarta ‘’Czarodziejski Flet’’.

W trzecim dniu pobytu po śniadaniu zwiedziliśmy „Złotą Podkowę” czyli zamek w Olecku-miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, pałac w Podhorcach-wspaniałą kresową rezydencję należącą do rodów Koniecpolskich i Rzewuskich, Złoczów-zamek z bastionami oraz pałacyk chiński. W dalszej części zwiedzania Ukrainy w tym dniu odwiedziliśmy muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. W drodze powrotnej do hotelu Ławrę Poczajowską – największe Sanktuarium Maryjne obrządku prawosławnego patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie. W czwartym dniu zwiedziliśmy Truskawiec- jedno z najbardziej popularnych uzdrowisk na Ukrainie oraz Drohobycz w którym odwiedziliśmy kościół św. Bartłomieja oraz cerkiew św. Jerzego. W ostatnim dniu pobytu po wykwaterowaniu z hotelu udaliśmy się do centrum Lwowa gdzie zwiedziliśmy katedrę Ormiańską oraz mieliśmy wolny czas ma indywidualne zwiedzanie. W godzinach wieczornych powrót do Myszkowa.

 

Wigilia


W dniu 21.12.2017r. w lokalu „CAPRI’’ odbyło się spotkanie opłatkowe Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zrzeszonych w Kole przy KP PSP w Myszkowie. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie bryg. mgr inż. Sergiusz Wiśniewski który powitał wszystkich zebranych gości składając jednocześnie życzenia świąteczno-noworoczne. Wśród zaproszonych gości znaleźli się v-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Myszkowie dh. Zdzisław Ucieklak, a także Kapelan Powiatowy Strażaków ks. kan. Kazimierz Świerdza. Minutą ciszy uczczono zmarłych naszych kolegów emerytów.
W dalszej części spotkania głos zabrali: Prezes Koła –kol. Marek Ciałuch, sekretarz –. kol. Sławomir Wyszyński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- kol. Andrzej Wiśniewski Prezes Koła Marek Ciałuch za prace na rzecz Koła obdarował kol. Grzegorza Cisa oraz kol. Zbigniewa Placka albumami pożarniczymi ‘’Historia Polskich Firm Pożarniczych od połowy XIX w do współczesności.”

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA SYNA NASZEGO EMERYTA

W miesiącu lipcu 2017 r. grupa emerytów zrzeszona w naszym kole zaangażowała sie w akcje charytatywną na rzecz leczenia syna naszego emeryta Andrzeja Fiutka. Zebrane środki finansowe przekazano rodzicom dziecka.