Kronika (lata 2002-2006)

WIGILIA 2002r.

W dniu 18 grudnia 2002 w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne emerytów i rencistów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

 • st. kpt. Henryk Kuczob – Kapelan Śląskich Strażaków
 • mł. bryg. mgr inż. Dariusz Caban – Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie
 • Marian Jakubek – wieloletni działacz OSP
 • Pani Dorota Ćwiląg – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich U M Myszków

Przy rozświetlonej choince wszyscy połamali się opłatkiem. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki świąteczne.

 

Dzień Strażaka 2003r.

Z okazji Dnia Strażaka w dniu 20 maj 2003 r. lokalu DUKAT w Myszkowie odbyło się uroczyste spotkanie Emerytów i Rencistów z Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • R. Rospond – Członek Zarządu Gł.Zw.Em. i Renc.Poż
 • W. Kukulski – Przedst.Koła Em. i Renc. Poż. w Krakowie
 • D. Caban – K-t Powiatowy PSP w Myszkowie

W czasie spotkania za dobrą pracę wręczono dyplomy członkom Zarządu nadane przez Zarząd Wojewódzki w osobach :

 • Stanisława Misiak
 • Zdzisław Duda
 • Bronisław Jędryszczak

Jednocześnie naszym przyjaciołom i sponsorom wręczono od Koła statuetki strażaka a Prezesowi Koła kryształową kulę szczęścia od emerytów.W czasie spotkania dzielono się wspomnieniami z dawnych lat oraz z uwagą słuchano obecnych osiągnięć i zadań jakie przypadają Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wycieczka po Ziemi Kieleckiej

W dniu 7 czerwca 2003 r. zorganizowano wycieczkę turystyczno – wypoczynkową na ziemię kielecką – do Jędrzejowa, jaskini Raj i nad zalew w Sielpi. W czasie wycieczki w Jędrzejowie zwiedzono klasztor o.o. Cystersów jego wspaniałe wnętrze. W Jędrzejowie zwiedzono również Muzeum Zegarów oraz starego sprzętu gospodarczego co budziło duże zainteresowanie.

Po zwiedzeniu Jędrzejowa udaliśmy się w dalszą trasę w kierunku Jaskini Raj. W grupach 15-osobowych udano się do jaskini , gdzie przewodnik zapoznał nas z historią odkrycia jej i procesem geologicznym ,który towarzyszył powstawaniu tych cudownych nacieków stalaktytów, stalagmitów tworzący bajkowy obraz tarasów, jezior i kolumn.

Pełni estetycznych wrażeń udaliśmy się nad zalew wśród sosnowych lasów aby na łonie przyrody wypocząć. Zalew w Sieli położony wśród lasów przy słonecznej pogodzie, która nam towarzyszyła cały czas jest idealnym miejscem do wypoczynku. Można spacerować, korzystać z rowerów wodnych.Jednak wszystko co miłe misi się kiedyś skończyć. Zadowoleni, zdrowi i zrelaksowani wracamy w komplecie do domu.

 

Pożegnanie lata 2003r.

W dniu 6 września 2003 r. zorganizowano wycieczkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod hasłem „Pożegnanie lata 2003 r.”.
Trasa wycieczki prowadziła przez Leśniów, Żarki, Olsztyn k/ Częstochowy i do Zaborza. W Leśniowie uczestnicy z zainteresowaniem zwiedzili Klasztor Ojców Paulinów i wysłuchali informacji o historii powstania Klasztoru, ołtarzy, fresków i legendy o wytryśnięciu cudownego Źródełka.

Po zwiedzeniu Leśniowa uczestnicy wycieczki udali się do Olsztyna k/Częstochowy gdzie zwiedzili ruiny zamku. Ze wzgórza zamkowego podziwiano piękno ostańców wśród lasów Jury. Zwiedzono rynek z zabytkową zabudową oraz prywatny dom w którym znajduje się ruchoma szopka.

Pełni wrażeń i upojeni pięknem jury udaliśmy się do miejscowości Zaborze. W byłym O/W MFNE czekał na nas smakowity posiłek w postaci prażonek, w czasie posiłku na elektrycznych organach grał strażak. Po posiłku ruszono w tany a w przerwach między nimi były przyśpiewki przy akompaniamencie muzyki.

 

Wigilia

W dniu 18 grudnia 2003 r. w restauracji DUKAT odbył się spotkanie świąteczno – noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli:

 • Starosta Powiatu Myszkowskiego – R. Chachulski
 • z-ca Burmistrza Miasta Myszków – A. Hutnik
 • Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. D. Caban

Na początku spotkania zebranych powitał Komendant Powiatowy D. Caban. Prezes Koła Jan Wyleciał złożył krótką informację z działalności Koła za rok 2003. W dalszej części spotkania głos zabrali Starosta Powiatu oraz z-ca Burmistrza przekazując zebranym najlepsza życzenia, zapraszając wszystkich do tradycyjnego połamania się opłatkiem.

 

Dzień Strażaka

W dniu 14 maja 2004 r. z okazji Dnia Strażaka odbyło się uroczyste spotkanie . W spotkaniu uczestniczyli:

 • v-ce Prezes Zarządu Woj.- J. Drozdek
 • przedst. Starosty – Z. Ucieklak
 • Komendant Powiatowy PSP bryg. D. Caban

Spotkanie otworzył i powitał zaproszonych gości K-t Pow. PSP bryg. D. Caban. Prezes Koła J. Wyleciał złożył krótką informację z działalności Koła.

W trakcie spotkania nasi członkowie Koła zostali odznaczeni:

 • Pani St. Misiak – brązowa odznaka zasł.dla ochr.Ppoż
 • Pan J. Wyleciał – srebrna odznaka zasł. dla ochr.Ppoż

W dalszej części zebrania głos zabrał przedstawiciel Zarządu Woj. informując zebranych o powołaniu Pana Jana Wyleciała na członka Zarządu Głównego. Dalsza część spotkania przebiegała w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

Wycieczka do Krakowa i Ojcowa

W dniu 21.05.2004r. Zarząd Koła zorganizował wycieczkę do Krakowa i Ojcowa. W wycieczce uczestniczyły 43 osoby. Zwiedzanie Krakowa rozpoczęto od Plantów, Pomnika Grunwaldu , Bramy Floriańskiej i Kościoła Mariackiego.

W dalszej części zwiedzono dzielnicę Kazimierz a w niej zabytkową zabudowę żydowska i Muzeum. W godzinach popołudniowych po zjedzonym obiedzie uczestnicy wycieczki udali się w dalszą drogę do Ojcowa. W drodze z Ojcowa do Pieskowej Skały piękną doliną Prądnika oglądano Kościół na wodzie i Maczugę Herkulesa. Na zamku z tarasu widokowego podziwiano panoramę okolic zamku.W drodze powrotnej w godzinach przedwieczornych zatrzymano się w Ogrodzieńcu, gdzie przy ognisku i biesiadnej piosence smakowano kiełbaski w pięknym sosnowym lesie.

 

Wycieczka do Sandomierza

W dniu 20.08.2004r. zorganizowano wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Sandomierza .W wycieczce uczestniczyło 36 osób.
Po przyjeździe do Sandomierza i spotkaniu z przewodnikiem program wycieczki przedstawiał się następująco:

 • zwiedzenie kościoła św.Jakuba
 • przejście przez Bramę Opatowska na Stare Miasto i Rynek
 • zwiedzanie podziemi zabytkowych kamienic
 • zawiedzenie rynku i przejście do Katedry Sandomierskiej
 • zwiedzenie Muzeum Diecezjalnego w Domu Długosza

W drodze powrotnej zwiedzono ruiny zamku Krzyżtopór w miejscowości Ujazd. W drugiej połowie XVII w. z wielu istniejących zamków Krzyżtopór był najpiękniejszy.

 

Spotkanie noworoczne

W dniu 12.01.2005 r. w Domu Strażaka OSP w Myszkowie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy KP PSP w Myszkowie. Na spotkanie przybyło 70 emerytów oraz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie mł.bryg. Krzysztof Migalski. W trakcie spotkania Prezes Koła przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Koła za rok 2004. W dalszej części uczestnicy spotkania w bardzo miłej atmosferze składali sobie życzenia noworoczne. W ramach dyskusji poruszano wiele koleżeńskich spraw i długo rozmawiano przy herbacie i słodyczach. Na zakończenie spotkania wzniesiono toast szampanem za pomyślność 2005 r.

 

Dzień Strażaka

W dniu 19.05.2005 r. w lokalu DUKAT w Myszkowie odbyło się spotkanie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka. Uroczystość otworzył Komendant Powiatowy PSP Dariusz Caban. Informację z działalności Koła przedstawił Prezes Koła Jan Wyleciał, po wystąpieniu Prezesa Koła wystąpił zaproszony v-ce starosta Powiatu Myszkowskiego Henryk Żywiołek.

W dalszej części spotkania wyróżniającym się działaczom Związku dyplomy a zaprzyjaźnionym sponsorom upominki.Na zakończenie spotkania wzniesiono toast przy lampce szampana.

 

Wycieczka do Krakowa i w Pieniny

W dniach 20-21 06. 2005 r. zorganizowano wycieczkę do Krakowa i w Pieniny. Po przybyciu do Krakowa przy pięknej pogodzie zwiedzono Kopiec Kościuszki w dalszej części udano się na Rynek Krakowski gdzie zwiedzono kościół Mariacki wraz z wieżą Mariacką.

W godzinach popołudniowych udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Pienin. Po dotarciu do miejscowości Krościenko po kolacji uczestnicy wycieczki udali się na spotkanie przy ognisku z druhami z OSP Krościenko podczas którego przygrywała kapela góralska.W drugim dniu pobytu zwiedzono Krościenko oraz Szczawnicę.

Po zwiedzeniu tych miejscowości udaliśmy się na przystań flisacką w Sromowcach Niżnych skąd ruszają tratwy na spływ Dunajcem. Po spływie z przystani w Szczawnicy udajemy się na zwiedzanie zamków w Nidzicy i Czorsztynie. Po zwiedzeniu zamków udajemy się w drogę powrotną do Krościenka, gdzie żegnamy się z druhami z OSP i wracamy do domu.

 

Wycieczka na Jurę

W dniu 2.09.2005 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Myszkowie zorganizował jednodniową wycieczkę na Jurę. Program obejmował zwiedzenie ruin zamku w Ogrodzieńcu i Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej. Po terenie zamku oprowadził nas przewodnik Pan Maciej Świderski. Następnie przez Kiełkowice, Żerkowie udaliśmy się do Skarżyc gdzie zwiedzono Sanktuarium Matki Bożej Skarzańskiej. Od kościoła droga polną udaliśmy się na Okiennik jedną z perełek ostańców na Jurze.

W dalszym planie wycieczki był przejazd do miejscowości Zaborze gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym Pana Sieczki skonsumowaliśmy smaczne prażonki zapijają żurkiem lub kefire. W godzinach wieczornych wróciliśmy do Myszkowa.

 

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne 2005 r.

W dniu 16.12.2005 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku odbyło się uroczyste spotkanie Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Myszkowie. Na spotkanie przybyło 102 członków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:

 • v-ce Starosta Pow. Myszkowskiego – Pan Henryk Żywotek
 • członek Zarządu Głównego – Pan T.Kukulski.
 • przedst. Burmistrza Myszkowa – Pani Żmudzka
 • Kom. Powiatowy PSP – mł.bryg. Dariusz Caban

Po uczczeniu minutą ciszy zmarłych Emerytów i Rencistów głos zabrał Prezes Koła Pan Jan Wyleciał który złożył informację z działalności Koła za rok 2005 i przekazał najnowsze informacje na 2006 r. W dalszej części spotkania spotkania głos zabrali zaproszeni goście składając życzenia, połamano się opłatkiem, na zakończenie spotkania wszyscy zostali obdarowani upominkami.

 

Dzień Strażaka 2006 r.

W dniu 19.05.2006 r. odbyło się uroczyste spotkanie Emerytów i Rencistów Koła nr.9 w Myszkowie. Na spotkanie przybyli:

 • Posłanka na Sejm – Pani Jadwiga Wiśniewska
 • Burmistrz Miasta Myszkowa – Pan Leon Okraska
 • Radny Powiatowy – Pan Andrzej Gala
 • Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. Dariusz Caban

Spotkanie otworzył wszystkich powitał Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Dariusz Caban a następnie głos zabrał Prezes Koła Jan Wyleciał który złożył informację z pracy Koła.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani skonsumowali obiad a następnie przy kawie i herbacie toczyli rozmowy o aktualnym życiu sytuacjach rodzinnych, o latach służby które minęły a kiedyś łączyły wspólną walką z żywiołem. Rozmawiano też o życiu Koła proponując i planując imprezy oświatowe i turystyczne.Na zakończenie Prezes Koła oraz Komendant Powiatowy PSP podziękowali za przybycie i udział w uroczystości składając życzenia pomyślności przybyłym i ich rodzinom.

 

Wycieczka: Krynica – Krościenko – Zakopane

W dniu 6.06.2006 r. wygodnym autokarem ruszyliśmy przez Olkusz, Kraków, Brzesko, Nowy Sącz do Krynicy podziwiając z okien autokaru mijane piękne okolice Jury, Krakowa, Beskidu Sądeckiego z krótkimi postojami dla odprężenia.

Do Krynicy dotarliśmy w godzinach południowych gdzie oczekiwał nas były Komendant PSP który sam był przewodnikiem. Ruszyliśmy na zwiedzanie: bulwarami Dietla koło muszli koncertowej pod pomnik Nikifora-Krynickiego obok domu Jana Kiepury na Górę Parkową z jej malowniczymi zakątkami.

Po obiedzie udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Krościenka na nocleg w miejscowej OSP. Po kolacji i krótkim odpoczynku udajemy się wszyscy wspólnie na ognisko i pieczenie kiełbasek na zaplecze OSP gdzie czas umila nam kapela góralska.

Rankiem po śniadaniu żegnamy Krościenko udają się w kierunku Zakopanego. Po dotarciu do Zakopanego, krótkiej konsultacji z przewodnikiem ustalono trasę zwiedzania : Kuźnice – Duża Krokiew, Sanktuarium na Krzeptówkach a stąd na parking pod stacją na Gubałówkę. Ze względu na różne upodobania i zainteresowania czas wolny pozostawiono na indywidualne zwiedzanie Krópówek.

W godzinach wieczornych wróciliśmy do swoich domów.

 

Zebranie sprawodawczo – wyborcze

W dniu 19 grudnia 2006r odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie.Sprawozdanie z działalność Zarządu za minioną kadencję złożył Prezes ustępującego Zarządu Jan Wyleciał. Na zebraniu wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd Koła w składzie:

 • Prezes – Jan Wyleciał
 • V-ce Prezes – Marek Ciałuch
 • Skarbnik – Marek Łuszczyk
 • Sekretarz – Stanisława Misiak
 • Członek – Robert Galas

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Andrzej Wiśniewski
 • Członek – Krzysztof Kotyniak
 • Członek – Andrzej Gala

Lata 2002 – 2006

Lata 2007 – 2010

Lata 2011 – 2012

2013