Kronika (lata 2011-2014)

BERLIN

W dniach 10.-14-2011 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów PSP w Myszkowie zorganizował wycieczkę do Niemiec. W trakcie wyjazdu grupa emerytów w liczbie 40 osób odwiedziła Berlin, Poczdam, Drezno.

Bazą noclegową wycieczki był Hotel Anka w miejscowości przygranicznej Słubice. Po dotarciu do miejsca zakwaterowania i zjedzeniu obiadu i krótkim relaksie udaliśmy się w drogę do BERLINA.

BERLIN – pierwszy dzień

Po dojeżdzie do stolicy Niemiec pierwsze nasze kroki skierowane były pod mur berliński który był jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec.

Po zapoznaniu się z historią muru berlińskiego udaliśmy się do portu nad rzeką Sprewą skąd statkiem wycieczkowym z perspektywy wody w rejsie trwającym trzy godziny obejrzeliśmy zabytki oraz nowoczesne obiekty Berlina usytuowane w sąsiedztwie rzeki.
W godzinach wieczornych powróciliśmy do hotelu.

BERLIN- dzień drugi

W drugim dniu naszego pobytu w Berlinie zwiedziliśmy:

Pałac Charlottenburg- największy pałac Hohenzollernów wzniesony w latach 1695-1790 na życzenie króla Fryderyka I dar dla swojej żony Charltty. Park wokół pałacu to piękny park stylu angielskim. Natomiast w samym Pałacu panuje przepych i bogactwo.

Brama Brandenburska zabytkowa budowla w Berlinie jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. Brama Brandenburska jest symbolem pokoju od 03.Pażdziernika 1990 r. w rocznicę zjednoczenia Niemiec

Muzeum Pergamońskie-muzeum w którym zrekonstruowano Wielki Ołtarz Jezusa. Muzeum jest także słynne ze zbiorów starożytnej architektury oraz hellenistycznej żeźby

Reichstag- od roku 1999 siedziba Bundestagu-/niemiecki parlament/ w Berlinie. Od 1994 roku jest miejscem obrad Zgromadzenia Narodowego, które odbywa się co pięć lat w celu wyboru prezydenta Niemiec

BERLIN- POCZDAM – trzeci dzień

W trzecim dniu pobytu na wycieczce powróciliśmy do Berlina celem dokończenia zwiedzania miasta zgodnie z planem.

Wieża telewizyjna – stojąca na wschód od Alexanderplatz w centrum Berlina. Zbudowana w latach 1965-1969. Pierwotna wysokość wieży wynosiła 365 metrów. W roku 1997 zainstalowano nową antenę i obecnie wieża mierzy 368 metrów. Wewnątrz kuli, na wysokości 203,8 m – taras widokowy. Nad tarasem – obrotowa platforma z restauracją.

Katedra w Berlinie – ewangelicka katedra, znajdująca się w Berlinie. Została zbudowana w latach 1894-1905. W miejscu, gdzie dziś stoi katedra znajdowała się wcześniej mniejsza katedra w stylu barokowym W 1944 roku katedra została uszkodzona przez naloty aliantów a odbudowa rozpoczęła się dopiero w 1975 roku. Świątynia ma 1500 miejsc i jest jedną z największych w Berlinie. To właśnie tutaj odbywają się najczęściej ekumeniczne nabożeństwa z okazji świąt państwowych lub w ważnych dla narodu momentach.

POCZDAM

Poczdam – miasto we wschodnich Niemczech położone nad rzeką Hawelą.
Miasto znane jest głównie ze swoich bardzo cennych zespołów zabytkowych, głównie z zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci wybudowanego w XVIII wieku przez Fryderyka II który od 1990 r. znajduje się na liście światowego dziedzictwa. UNESCOW .
W sierpniu 1945 r, odbyła się w Poczdamie, w pałacu Cecilienhof konferencja Wielkiej Trójki kończąca drugą wojnę światową

DREZNO – dzień powrotu

Miasto we wschodnich położone nad Łabą. Drezno jest stolicą Saksonii. Drezno stanowi duży węzeł komunikacyjny (lotnisko międzynarodowe), z ośrodkami przemysłu maszynowego, produkcji klisz fotograficznych, przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Znajduje się tu również fabryka samochodów Volkswagen. Doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej i odbudowane tylko częściowo miasto, posiada pomimo swojej długiej i bogatej historii, niewielką część dawnej historycznej zabudowy. Do najważniejszych odbudowanych zabytków należą:
Orszak książęcy – malowidło ścienne zdobiące zewnętrzną ścianę gmachu „Langer Gang” ograniczającego od północy dziedziniec (Stallhof) dawnego średniowiecznego kompleksu królewskiej rezydencji w Dreznie.

Kościoła św. Krzyża– ewangelicki kościół w Dreznie, którego historia sięga roku 1215. Wówczas w samym centrum Starego Miasta wzniesiono bazylikę p.w. Św. Mikołaja. Obecną nazwę kościół otrzymał dopiero w 1388 roku, co związane było z darem margrabiego Henryka, który w 1234 ofiarował kościołowi cenną relikwię, fragment Krzyża.

Podczas II wojny światowej, w wyniku bombardowań w 1945 roku, podobnie jak większość zabytków miasta, kościół został poważnie zniszczony, dopiero 10 lat później odbudowany i ponownie otwarty. Z uwagi na brak funduszy, odbudowa skupiła się głównie na wyglądzie zewnętrznym, wnętrze natomiast wyposażono prowizorycznie

Opera Sempera – mieści się w jednym z najbardziej renomowanych i najpiękniejszych gmachów operowych na świecie. Jego poprzednikiem był Teatr Dworski, wybudowany w latach 1838-41 przez Gottfrieda Sempera. W roku 1869 budynek spłonął. W wyniku pożaru wywołanego przez świecznik. W latach 1871-78 operę odbudowano. Gottfried Semper stworzył ponad 6000 planów i listów jednak odbudową kierował jego syn – Manfred Semper, gdyż sam Gottfried Semper został wygnany przez dwór książęcy, gdy w 1849 roku razem z innymi obywatelami wystąpił przeciwko władcom Saksonii i Prusom.

Zwinger – póznobarokowy zespół architektoniczny znajdujący się w centrum Drezna. Jest zaliczany do najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie. Określenie „Zwinger” pochodzi od pierwotnego położenia budynku, pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi murami obronnymi.
Wzniesiony w latach 1711-1728 na życzenie Fryderyka Augusta I zwanego Mocnym, który w 1696 wybrany został królem Polski pod imieniem Augusta II. August Mocny zamówił budynek odpowiadający rzymskiemu Koloseum, w którym miały odbywać się różne uroczystości. Jako wynik tego życzenia architekt Pöppelmann stworzył budynek w stylu późnobarokowym. Zbudowany na planie prostokąta z wewnętrznym dziedzińcem, który otoczony jest galeriami (ogród z fontannami), bramą koronną, pawilonami.

W godzina wieczornych powróciliśmy do naszego miasta Myszków.

 

Wycieczka Lublin- Kazimierz Dolny

W dniach 12-15.062012 r. Zarząd Koła zorganizował wycieczkę turystyczna -krajoznawczą do Lublina i Kazimierza Dolnego. W wycieczce udział brało 40 emerytów zrzeszonych w naszym Kole.

Po wyjeździe z Myszkowa ok.godz.6.00-ok. godz.11.30 dotarliśmy do Majdanka w celu zwiedzenia z przewodnikiem muzeum utworzonego na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego.

Po zwiedzeniu muzeum w Majdanku przejechaliśmy do centrum Lublina –zwiedzenie Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku ,która jest perłą architektury całej Lubelszczyzny, a zwłaszcza pokrywająca jej ściany polichromi, spacer przez lubelską starówkę, m.in.ulicą Grodzką uznawaną za najładniejszą ,gdzie urodził się polski poeta Wincenty Pol i gdzie mieszkał Józef Ignacy Kraszewski polski pisarz, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od zwiedzania Janowca w którym usytuowany jest zamek z I. poł. XVI wieku zbudowany przez Mikołaja Firleja i jego syna Piotra Firleja, a następnie zespół dworski złożony z budynków przeniesionych z pobliskich terenów Lubelszczyzny.W godzinach popołudniowych przejeżdżamy do Nałęczowa ,spacer z przewodnikiem po Parku Zdrojowym po drodze zwiedzając Muzeum Bolesława Prusa, Chatę Żeromskiego.

W trzecim dniu pobytu na wycieczce udaliśmy się na całodzienne zwiedzanie Kazimierza Dolnego.

Rynek
Kazimierz ,zwany Małym Gdańskiem leżał na szlaku handlowym z Małopolski nad Bałtyk.
Złoty wiek miasta Rozpoczął się w czasach Jagiellonów i trwał aż do połowy XVII w.Czasy świetności zakończył potop szwedzki. W1923 r. prof. Tadeusz Pruszkowski zorganizował tu pierwszy plener i rozpoczął się okres wielkiej popularności Kazimierza w środowisku artystycznym, które trwa do dziś.
Zwiedzanie Kazimierza rozpoczęliśmy od Rynku ,najczęściej utrwalanym na obrazach i fotografiach miejscu Kazimierz . Przy rynku stoją oryginalnie zdobione kamieniczki, a pośrodku drewniana studnia z kołem zamachowym i daszkiem.

Zamek
Budowlę wzniesiono ok.1341 r. na polecenie Kazimierza Wielkiego jako bastion obronny przeciwko tatarom .Zamek dotrwał do połowy XVII w. został zburzony podczas potopu szwedzkiego, a w 1809 r. Austriacy wysadzili wieże w powietrze.

Góra Trzech Krzyży
Nazwa jest wcześniejsza od krzyży wieńczących górę, które wystawiono po epidemii cholery w 1708 r. Archeolodzy znaleźli tu kurhan ze śladami pochówków. Podobno w XIII w.Rusini zamęczyli w tym miejscu norbertanki z pobliskiego klasztoru.

Podlubelski Wersal. Przepych magnackiej rezydencji, frasobliwa postać Stalina i siedzący na beczce tłusty Bachus z kielichem, któremu zza kontuaru przygląda się pejsaty Żyd. Wszystko to w Kozłówce koło Lublina, w dawnym pałacu Zamoyskich dziś jednym z najciekawszych muzeów w naszym kraju.

Dzień powrotu
Na zakończenie wycieczki w czwartym dniu pobytu po drodze do domu zwiedziliśmy pałac w miejscowości Kozłówka

Pałac wybudował wojewoda chełmiński Michał Bieliński w pierwszej połowie XVIII w. Pod koniec wieku kupili go Zamoyscy i w ich rękach pozostał aż do 1944 r. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie, której przed stu laty dokonał Konstanty Zamoyski, właściciel Kozłówki przez ponad 50 lat. Skromny wiejski pałac zamienił w jedną z najwspanialszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, panteon chwały rodu i dowód świetności dawnej Rzeczpospolitej. Zgromadził kolekcję ponad 1000 płócien, głównie portretów polskich królów i hetmanów oraz portretów rodzinnych.

W skład zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce wchodzą: Pałac, Teatralnia (sale konferencyjna i ekspozycyjna), Kaplica, Oficyna Północna i Południowa, Kardegardy Północna i Południowa, Pawilon Północny (Galeria Sztuki Socrealizmu i kawiarnia) i Południowy (Powozownia).

 

Spotkanie Wigilijne

W dniu 20.12.2012 r. Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie zorganizowała  spotkanie świąteczno –noworoczne w restauracji CAPRI w Myszkowie . Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy emeryci i renciści będącymi członkami związku jak i Koła. Spotkanie odbyło się o godz.15.00.

Jakież  było zaskoczenie wszystkich zgromadzonych ze na spotkanie nie pofatygował się nikt z Kierownictwa Komendy  ani Komendant,  ani jego zastępca  ani d-ca JRG ani jego zastępca. Jedynym przedstawicielem Komendy był jak zwykle biorący udział w spotkaniach Kwatermistrz .

Jedyny który nie zawiódł emerytów w tym dniu był Kapelan Strażaków ks. Kanonik  Kazimierz  Świerdza  który i tak został zaproszony w ostatniej chwili na spotkanie przez Prezesa Koła .

Po wygłoszeniu słowa Bożego i złożeniu życzeń przez Ks. Kanonika wszyscy obecni na spotkaniu emeryci i renciści podzielili się opłatkiem.

Dalsza część spotkania ubiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

WIELKOPOLSKA – SZLAK PIASTOWSKI

W dniach 14-16-2013 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą : SZLAK PIASTOWSKI dla grupy 46 emerytów zrzeszonych w Kole.
W programie wycieczki było zwiedzenie Wielkopolski z jej stolicą Poznaniem, usytuowanym w niedalekiej odległości Gnieznem i Biskupinem oraz Pałacu w Śmiełowie i zamku w Gołuchowie.

Dzień pierwszy: POZNAŃ
Po dotarciu do Poznania i spotkaniu z Panią przewodnik rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta od Starego Rynku – centrum historycznego Poznania. Jego środek zajmuje niedawno odnowiony słynny Ratusz ,dzieło włoskiego architekta Jana Baptysty Quadro.
Na lewo od Ratusza wznoszą się tzw. domki budnicze z charakterystycznymi podcieniami. Całość dopełniają: fontanna przedstawiająca porwanie Prozerpiny, pręgierz, barokowa figura św. Jana Nepomucena oraz studzienka z barmanką.
Ze starego rynku ul .Świętosławską udaliśmy się do jednego z najznakomitszych poznańskich zabytków tj. kościoła św. Stanisława wzniesionego przez jezuitów. Imponujące wnętrze utrzymane jest w stylu rzymskiego baroku Ostrów Tumski – miejsce znamienne dla początków polskiej historii. Tu prawdopodobnie odbył się chrzest Polski a w 968 r. powstało pierwsze polskie biskupstwo, tu spoczęli twórcy polskiej państwowości Mieszko I i Bolesław Chrobry. Na Ostrowie Tumskim najważniejszą budowlą jest gotycka katedra z dwiema wieżami i wieńcem kaplic. Po zakończeniu zwiedzania Poznania po drodze do hotelu odwiedziliśmy jeszcze w miejscowości Kórnik gotycki zamek. Dzień został zakończony wieczorkiem integracyjnym na świeżym powietrzu.

Dzień drugi: GNIEZNO, BISKUPIN
W drugim dniu naszego pobytu na wycieczce po śniadaniu autokarem udaliśmy się do Gniezna. Po spotkaniu z przewodnikiem zwiedzanie rozpoczynamy od zwiedzenia Muzeum Początku Państwa Polskiego z licznymi zbiorami z wczesnego średniowiecza, następnie przejazd w okolice Bazyliki Archikatedralnej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie ,gdzie w 1025 roku koronował się na króla Polski Bolesław Chrobry –zwiedzamy wnętrza Katedry, podziemia, Drzwi Gnieźnieńskie.
Z Gniezna ok. godz; 15:00 przejeżdżamy do Biskupina jednego z najbardziej znanych rezerwatów archeologicznych Europy Środkowej i najstarszej dotychczas odkrytej osady obronnej na ziemiach polskich. Drugi dzień również zakończył się zabawą przy muzyce w lokalu którym była podana obiadokolacja.

Trzeci dzień: ŚMIEŁÓW, GOŁUCHÓW – POWRÓT DO DOMU
W ostatnim dniu pobytu po śniadaniu udaliśmy się w drogę powrotną do Myszkowa pod drodze odwiedzając w miejscowości Śmiełów Pałac w którym urządzono Muzeum Adama Mickiewicza, poeta przebywał w tym miejscu w 1831r, w Gołuchowie zwiedziliśmy okazały wczesnorenesansowy zamek z 1550 r.

W godzinach wieczornych cali ,zdrowi ,zadowoleni wróciliśmy do naszego miasta Myszkowa

Spotkanie u Jubilata

W dniu 11.07.2013 r. przedstawiciele Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie w osobach:

  • Marek Łuszczyk – Prezes Koła
  • Andrzej Wiśniewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Marek Ciałuch – członek Zarządu

odwiedzili z okazji 90- tej rocznicy urodzin najstarszego członka Koła Emerytów i Rencistów Pana Mieczysława Rajczyka zamieszkałego w miejscowości Masłońskie- Natalin. Przedstawiciele Zarządu wręczyli jubilatowi pamiątkową statuetkę Strażaka i bukiet kwiatów.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

 

Zakończenie lata

W dniu 7.09.2013 r. w remizie OSP Przybynów Zarząd Koła Emerytów i Rencistów nr.9 w Myszkowie zorganizował dla emerytów zrzeszonych w Kole pieczonki.

Spotkanie otworzył Prezes Koła Marek Łuszczyk który powitał zaproszonych gości w osobach:
kol. Kazimierza Komandzik- członka ZW ZEiRP RP w Katowicach
ks. Kazimierza Świerdza – Kapelana Powiatowego OSP
oraz wszystkich przybyły na pieczonki emerytów i członków ich rodzin.

W trakcie spotkania odbyła się miła uroczystość nadania najstarszym członkom naszego Koła odznaki Zasłużony Dla Związku Emerytów I Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej .przyznanej przez Zarząd Główny w Warszawie na wniosek Zarządu Koła w Myszkowie.

Medale otrzymali zasłużeni weterani służby pożarniczej :
90 letni- Pan Władysław Rajczyk
80 letni- Pan Józef Bubel
Odznaczenia zasłużonych emerytów dokonał kol. Kazimierz Komandzik .
Następnie głos zabrali kol. Kazimierz Komandzik oraz ks. Kazimierz Świerdza.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani skonsumowali pyszne pieczonki a następnie wspólnie bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.

 

Wigilia

W dniu 10.12.2013 r. Komenda Powiatowa PSP w Myszkowie zorganizowała spotkanie świąteczno–noworoczne w restauracji CAPRI w Myszkowie . Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy emeryci i renciści będącymi członkami związku jak i Koła.

Na spotkaniu obecny był przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie – st. asp. Dariusz Karolczyk i Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kanonik Kazimierz Świerdza.

Po wygłoszeniu słowa Bożego i złożeniu życzeń przez Ks. Kanonika wszyscy obecni na spotkaniu emeryci i renciści podzielili się opłatkiem.

Dalsza część spotkania ubiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

 

Nowy komendant PSP Myszków

Z dniem 26 lutego 2014r. nowym Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie został starszy brygadier Krzysztof Migalski.

 

 

 

 

 

DZIEŃ STRAŻAKA 2014r.

W dniu 20.05.2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Myszkowie odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji dnia Strażaka w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Komendy, funkcjonariusze podziału bojowego oraz bardzo liczna grupa emerytów i rencistów pożarnictwa która została zaproszona po raz pierwszy przez nowego Komendanta PSP w Myszkowie st. bryg. Krzysztofa Migalskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Z-ca Komendanta Woj. w Katowicach – bryg. Erwin Jaworucki
Starosta Powiatu Myszkowskiego- Wojciech Picheta
W-ce Prezes ZGZEiRP RP w Warszawie- kol. Krzysztof Maślankiewicz
Kapelan Powiatowt Strażaków- ks.kan. Kazimierz Świerdza
Burmistrzowie i wójtowie powiatu myszkowskiego.

Podczas tej uroczystości funkcjonariusze z KP PSP w Myszkowie otrzymali odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

W czasie uroczystości Wiceprezes Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie kol. Krzysztof Maślankiewicz odznaczył zasłużonych emerytów naszego Koła odznaką „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”.

Odznaczeni zostali:
kol. Marek Łuszczyk – Prezes Koła
kol. Andrzej Wiśniewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
ks. kan. Kazimierz Świerdza- Kapelan Powiatowy Strażaków

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani emeryci i renciści udali się na uroczysty obiad, przy kawie i herbacie toczyli rozmowy o aktualnym życiu sytuacjach rodzinnych, o latach służby które minęły a kiedyś łączyły wspólną walką z żywiołem… Na zakończenie Prezes Koła oraz Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie podziękowali za przybycie na spotkanie i udział w uroczystości składając życzenia pomyślności przybyłym emerytom i ich rodzinom.

Wycieczka Warszawa

W dniach 20-22.06.2014 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie zorganizował trzydniową wycieczkę do Warszawy, w której uczestniczyło 47 emerytów zrzeszonych w naszym Kole.

Po dotarciu do Warszawy w godzinach przedpołudniowych zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od Muzeum Powstania Warszawskiego poprzez interaktywne oglądanie eksponatów z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych.

tn_DSC_9821

Po opuszczeniu Muzeum Postania Warszawskiego udaliśmy się na Stadion Narodowy
gdzie czekała na nas Pani Przewodnik, która zapoznała nas historią powstawania obiektu .
Następnym punktem zwiedzania był Pałac Kultury i Nauki , z tarasu widokowego
z wysokości 30-go piętra oglądaliśmy wyjątkową panoramę naszej stolicy.
Po zakwaterowaniu w hotelu była obiadokolacja a następnie Zarząd Koła zaprosił wszystkich uczestników wycieczki na wieczorek taneczny .

W drugim dniu zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru ulicami miasta: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego-Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski,
Plac Teatralny docierając do Zamku Królewskiego który podczas drugiej wojny światowej był całkowicie zniszczony. .Z przewodnikiem zwiedzamy pieczołowicie odtworzone wnętrza.

Przejazd do Teatru Och-Teatr Krystyny Jandy na spektakl muzyczny w reżyserii Krzysztofa Materny „Czas nas uczy pogody”- złożony z pereł polskiej muzyki rozrywkowej. Powrót do hotelu na obiadokolację ,wieczorem przejazd na multimedialne widowisko w Parku Fontann.

W ostatnim dniu po zjedzeniu śniadania i wykwaterowania z hotelu przejazd do Wilanowa ,zwiedzanie zespołu pałacowo –ogrodowego zbudowanego dla króla Jana III Sobieskiego. Drodze powrotnej do centrum miasta wraz z Panią Przewodnik odwiedziliśmy Łazienki Królewskie. Spacerując alejkami obejrzeliśmy najważniejsze miejsca:
Belweder, pomnik Fryderyka Chopina, Starą Pomarańczarnię, Biały Domek oraz obiekty Pałacu na Wodzie.
Po obiedzie w godzinach popołudniowych opuściliśmy naszą piękną stolicę Warszawę wracając do domu.

 

CENTRALNE OBCHODY XX- LECIA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

W dniu 11.09.2014 r. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP obchodził jubileusz XX –lecie swojego powstania.

Obchody rozpoczęto o godz: 11.00 mszą świetną w Kaplicy Najświętszej Marii Panny Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie.

Po mszy wszyscy zaproszeni goście udali się do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie gdzie w auli szkoły o godz:13:00 otworzył obchody Prezes Zarządu Głównego kol. Albin Piątkowski witając przybyłych gości.

W uroczystości udział wzięli m.in.: przewodniczący Senackiego Zespołu Strażaków – gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres, Andrzej Pilot – wicewojewoda śląski, Andrzej Kwapisz – starosta częstochowski, Zdzisław Wolski – przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – komendant główny PSP, gen. brygadier w st. spoczynku Teofil Jankowski – były komendant główny PSP oraz pierwszy komendant CS PSP w Częstochowie, przedstawiciele Klubu Generałów PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP i kapelani PSP. W uroczystościach centralnych w śród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele naszego Koła w osobach:
kol. Marek Łuszczyk – Prezes Koła
kol. Stanisław Łuszczyk – Wiceprezes Koła
kol. Marek Ciałuch – członek Zarządu
Podczas uroczystości zasłużonym działaczom ZEiRP RP wręczono złote i brązowe odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej” Medale Honorowe im. inż. J. Tuliszkowskiego, Złoty Znak Związku ZOSP RP, odznaki za zasługi dla ZEiRP RP oraz medale jubileuszowe.

 

Pieczonki 2014

W dniu 27.09.2014 r. w remizie OSP Przybynów Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa nr 9 w Myszkowie zorganizował dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Kole pieczonki.
Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. Marek Łuszczyk który powitał zaproszonych gości:

– bryg. mgr .inż. Sebastiana Jurczyka – Z-cę Kom. Powiatowego PSP w Myszkowie
– ks. Kazimierza Świerdzę – Kapelan Strażaków pow. myszkowskiego

Honorowym gościem tegorocznego spotkania był W-ce Prezes ZGZEiRP RP-
kol. Krzysztof Maślankiewicz wraz z małżonką, któremu emeryci naszego Koła z okazji XX-lecia naszej organizacji wręczyli pamiątkową statuetkę i serdecznie podziękowali za wkład pracy jaki włożył na rzecz Związku.

Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani zjedli pyszne pieczonki, a następnie wspólnie bawili się przy muzyce do późnych godzin wieczornych.

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKIE OBCHODY XX-LECIA ZEiRP RP W KATOWICACH

W dniu 7.10.2014 r. w Sali sztabowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Wśród zaproszonych gości obecni byli :
– nadbryg. Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki
– st. bryg. Erwin Jaworudzki – z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
– st. bryg. Jeremi Szczygłowski – z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
– kol. Mieczysław Skowron -v-ce Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji.

PA073931

Posiedzenie otworzył, przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad Prezes ZW ZEiRP RP kol. Jerzy Drozdek.

Następnie został odczytany przez Prezesa ZW referat okolicznościowy z okazji 20-tej rocznicy powstania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. śląskiego. Wspomnienie na temat tworzenia Związku w woj. śląskim przedstawił kol. Kazimierz Komandzik.

Odznaki oraz pamiątkowe medale wręczali Prezes ZW Jerzy Drozdek i członek ZG Roman Szłapa – pamiątkowe medale z okazji 20-lecia powstania ZEiRP RP otrzymali również przedstawiciele naszego Koła – kol. Marek Łuszczyk, kol. Marek Ciałuch.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia odbyła się dyskusja oraz poczęstunek.

 

 

MYSZKOWSCY EMERYCI PSP W TEATRZE

W dniu 09.11.2014 r. Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie zorganizował wyjazd do teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Z oferty wyjazdu skorzystało 40-tu emerytów zrzeszonych w Kole.

Norm Foster – Ostra jazda.
Spektakl o delikatnym zabarwieniu erotycznym.

„Ostra jazda” to sztuka pięciu osób, których zawody nie tylko różnią się od siebie, ale także niewiele mają wspólnego z tym, czego zamierzają się podjąć. Daphne jest bezrobotną recenzentką, a jej mąż Rollie pracuje w firmie, która zajmuje się kostiumami teatralnymi. Przed nim jednak pracę traci ich przyjaciel, Alex do tej pory zajmujący się operowaniem kamerą. Kiedy okazuje się, że również Rollie zostaje bezrobotnym, trójka przyjaciół wskutek jak to w farsie splotu dziwnych i jednocześnie zabawnych wydarzeń, postanawia nakręcić film erotyczny.

 

WYBIERALI i ŚWIĘTOWALI

W dniu 17.12.2014r. w sali bankietowej MACIERZANKA odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie połączone z wyborami nowych władz Koła

Pierwszej część spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, któremu przewodniczył kpt. Mariusz Szczepański zapoznając zebranych z porządkiem zebrania, które zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Koła za okres czteroletniej kadencji przedstawił Prezes ustępującego Zarządu Marek Łuszczyk, sprawy finansowe Skarbnik – Zdzisława Jędryszczak, działalność Komisji Rewizyjnej – Andrzej Wiśniewski. Powołano odpowiednie komisje, rozpoczęto dyskusję, po której udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przystąpiono do wyborów nowych władz Koła. Nowym Prezesem Koła został wybrany kol. Marek Ciałuch.

Po zakończeniu wyborów, krótkiej przerwie i uczczeniem minutą ciszy zmarłych emerytów i rencistów pożarnictwa wszystkich obecnych na sali powitał Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie st. bryg .mgr inż. Krzysztof Migalski składając życzenia świąteczne. W dalszej części spotkania za dobrą prace na rzecz Koła uhonorowano: kol.- Zdzisławę Jędryszczak , kol.- Krzysztofa Kotyniaka, kol- Jana Święcicka, kol.- Tadeusza Śrubarza wręczając im statuetki strażaka.

Słowo Boże wygłosił Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Kazimierz Świerdza, który poświęcił i pobłogosławił opłatek którym się podzielono składając sobie życzenia. Dalsza część spotkania przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

 

Opracował
Marek Ciałuch Myszków