Zasłużeni

JÓZEF WOŹNICZKA

Pierwszy Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie w latach 2000-2002 r.

Józef Woźniczka ur. 20 marca 1941 r. w Krakowie-Tyńcu. W latach 1955 – 1959 uczęszczał do Technikum Pożarnictwa w Poznaniu, a po jego ukończeniu podjął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą ukończył w sierpniu 1963 r., uzyskując pierwszy stopień oficerski. Po ukończeniu Szkoły Oficerów Pożarnictwa do sierpnia 1964 r. pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Huty im. Lenina w Krakowie, gdzie pracował na stanowisku oficera operacyjnego do sierpnia 1964 r. W dniu 17 sierpnia 1964 r. rozpoczął służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Myszkowskich Zakładów Metalurgicznych „Mystal” na stanowisku komendanta, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę roku 1993r.

Na emeryturze włącza się w 2000 roku w działalność związkową będąc jednym z pomysłodawców założenia Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie. Został pierwszym Prezesem Koła w latach 2000-2002.

W trakcie lat służby został odznaczony:
1972 r. – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
1978 r. – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
1979 r. – Brązowy Krzyż Zasługi
1983 r. – Brązowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego, Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Zmarł 3 grudnia 2008 r.

 

ppłk w st. spocz. JAN WYLECIAŁ

jubil-3Urodził się 17.XI.1935 r .w miejscowości Pomrożyce (obecnie włączone do Zawiercia), w rodzinie robotniczej.

Po ukończeniu Oficerskiego Technikum Pożarniczego nr1 we Wrocławiu w 1956 r. skierowany został wraz z Janem Oczadłym i Eugeniuszem Wawrzyniakiem do służby w Łódzkiej Komendzie Straży Pożarnej na stanowisko Oficera Operacyjno- Szkoleniowego.

Komendantem łódzkich strażaków w tym czasie był mjr mgr Kotynia, którego w niedługim czasie zastąpił mjr inż. Gwizdka.

W trakcie służby w Łódzkiej Straży Pożarnej w dniu 10 XI 1956 r. nadano mu I-szy stopień oficerski. W dniu 14. IV. 1958 r. powołany pozostał do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którą realizował w Poznaniu na Lotnisku Ławica jako Komendant Wojskowej Straży Pożarnej. Po odbyciu służby wojskowej został przeniesiony do Zawiercia na stanowisko Komendanta.

Na terenie miasta oprócz Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej działały wówczas dwie Zakładowe Straże Pożarne oraz 13-jednostek OSP. W tym czasie warunki lokalowe i socjalne dla załogi były bardzo trudne, podjęto decyzję o jej remoncie.

Po kapitalnym remoncie i modernizacji budynku warunki bytowo-socjalne załogi uległy poprawie .Ponadto, oprócz zakończenia prac remontowych, dużym osiągnięciem dla niego było ukończenie Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie i uzyskanie dyplomu ukończenia nr 1276/U/1966r.

W czasie pełnienia służby w MZSP w Zawierciu komendant Wyleciał uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Najtrudniejszą akcją ratowniczą jaką kierował był wyciek mazutu w 1967 r. na terenie Huty Zawiercie. Przyczyną wycieku mazutu było pęknięcie zbiornika z tą substancją w pobliżu wielkiego pieca .Wyciekło ponad 300 tys. litrów cieczy, powodując zagrożenie zapalenia się i jednocześnie przedostania się do kanalizacji miejskiej i rzeki Warty. W tym czasie była to największa awaria na terenie woj. katowickiego.

Z chwilą otwarcia Portu Lotniczego w Katowicach – Pyrzowicach w 1969 powołano go na stanowisko Komendanta Lotniskowej Straży Pożarnej.

Pełniąc służbę w Lotniskowej Straży Pożarnej w Wyższej Szkole Oficerów Pożarnictwa w okresie od 6.01.1971 r. do 31.03.1976 ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Pożarnictwa oraz otrzymał świadectwo nr 356.

W 1981r. Jan Wyleciał został przeniesiony do służby na stanowisko Komendanta Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach, gdzie pracował do 1983 r.

W roku 1983 zrezygnował ze służby w Kolejowej Straży Pożarnej w Katowicach i na własną prośbę prześniony został do służby w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych na stanowisko Starszego Oficera Specjalisty.

W 1992 r. przeszedł na emeryturę w stopniu p. płk .pożarnictwa. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej .W tym czasie był inicjatorem powołania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, a po jego powołaniu inicjatorem powołania Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie (woj.śląskie).

W 2000 r. został członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach i Zarządu Głównego ZEiRPRP w Warszawie.
Jako działacz społeczny od 2001 r., pomimo choroby, organizuje spotkania integracyjne Koła w Myszkowie z Kołami w Krakowie i Łodzi. Od 2001 r. do końca pełnienia funkcji Prezesa Koła organizował imprezy rekreacyjno-wypoczynkowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla emerytów i członków ich rodzin na terenie całego kraju jak i poza jego granice.

Będąc członkiem Zarządu Głównego zaproponował organizacje wyjazdowego posiedzenia na terenie Jury-Krakowsko-Częstochowskiej, które odbyło się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. W trakcie posiedzenia Koło Emerytów w Myszkowie zostało wyróżnione odznaką jako jedno z najlepszych w kraju.
W 2010 r. Jan Wyleciał zrezygnował z funkcji Prezesa Koła w Myszkowie i przeniósł się do Zawiercia, by tam założyć koło przy KP PSP i pełnić funkcję v-ce Prezesa.

Za pracę zawodową i społeczną został uhonorowany następującymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi:
– Srebrny Krzyż Zasługi
– Odznaka Państwa Polskiego
– Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Zloty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu Drogowego i Lotniczego
– Brązowa Odznaka w Służbie Narodu
– Medal 40-lecia PL
– Złoty Krzyż Zasługi
– Zloty Znak Związku OSP
– Złota Odznaka za Zasługi dla woj.śląskiego
– Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
– Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski
– Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż
– Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony P-poż.
– Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
– Odznaka za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Kol .Jan Wyleciał zmarł 27-03-2013 r. Na długo pozostanie w naszych sercach.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Opracował
Marek Ciałach Myszków

WŁADYSŁAW RAJCZYK

jubil-1Urodził się 24.05.1924 roku w miejscowości Masłońskie–Natalia.
W czasie wojny pracował na kopalni Rudy Żelaza w Ostrowie. Zaraz po wojnie 1945 r. poszedł do wojska. Po odbyciu służby wojskowej w 1947 r. podjął pracę jako kierowca w Przyzakładowej Straży Pożarnej fabryki tektury w miejscowości Masłońskie –Natalin, gdzie pracował do 1959 r.

Po rozwiązaniu tej że straży podjął pracę w Zakładowej Straży Pożarnej przy kopalni Rud w Osinach/ k Poraja. Tam przepracował na stanowisku kierowcy ok.5-lat, skąd przeniósł się do służby w Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Myszkowie, gdzie na tożsamym stanowisku. W 1978 roku odszedł na zasłużoną emeryturę.

Czasie pełnienia służby w Straży Pożarnej wychował wielu doświadczonych strażaków, szczególnie kierowców, którzy do dnia dzisiejszego wspominają go jako bardzo dobrego fachowca i kolegę.
Do dnia dzisiejszego jest czynnym członkiem Koła Emertów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie.

Za swe lata służby został odznaczony:
-Brązowy -Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
-Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
-Krzyż Zasługi dla ZK RPiBWP
-Kombatancki Krzyż /Zwycięzcom/
-Odznaka za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

Kol .Władysław Rajczyk zmarł 27-03-2016 r. Na długo pozostanie w naszych sercach.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

 

JÓZEF BUBEL

jubil-2 Urodził się 08.03.1933 r. w miejscowości Nowa Wieś k. Myszkowa.
Swą karierę pożarniczą rozpoczął w Fabryce Włóczki WARTEX w Myszkowie. Po trzech latach służby został przeniesiony do pracy w Myszkowskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych na stanowisko szefa zmiany. Po rozwiązaniu struktur Straży Pożarnej w MFNE w Myszkowie przenosi się do służby na stanowisko szefa zmiany w kopalni gen. Zawadzki, gdzie kończy służbę przechodząc na emeryturę.

Po przejściu na emeryturę włącza się w działalność Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie, uczestnicząc czynnie we wszystkich organizowanych przez Koło imprezach kulturalno –oświatowych i wycieczkach.

Za swe lata służby został odznaczony:
– Brązowy -Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
– Odznaka za Długoletnią Pracę w Górnictwie
– Wzorowy Strażak
– Odznaka za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa

 

ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
kol. Andrzej Wiśniewski
Ks.Kan. KAZIMIERZ ŚWIERDZA
Ks.Kan. Kazimierz Świerdza
MAREK ŁUSZCZYK
kol. Marek Łuszczyk

 

ADAM PLESIŃSKI

ADAM PLESIŃSKI

Kol. Adam Plesiński służbę rozpoczął w 1968 r. w Komendzie Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Po ukończeniu Kursu Szeregowych został zatrudniony jako telefonista na Stanowisku Kierowania .W 1970 r. po zrobieniu prawa jazdy i ukończeniu Kursu Kierowców Bielsku-Białej został kierowcą. W trakcie pełnienia służby ukończył kurs- kurs motopomp, kurs drabin i podnośników, kurs łączności.

W czasie pełnienia służby w KP ZSP w Myszkowie przez wiele lat pełni funkcję szefa kierowców wychowując wielu doświadczonych kierowców którzy do dnia dzisiejszego wspominają go jako dobrego fachowca i kolegę. Służbę zakończył w stopniu st.ogn.poż.

Po przejściu na emeryturę jest czynnie zaangażowany w działalność Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Myszkowie.

Za swe lata służby został odznaczony:
1. Złoty Krzyż Zasługi
2. Srebrny Medal Zasług dla Pożarnictwa
3. Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
4. Odznaka Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

 

Krzysztof Kotyniak

K.KOTYNIAK ŻYCIORYS

Kol. Krzysztof Kotyniak po odbyciu służby wojskowej w maju 1976 r. rozpoczął służbę w Zakładowej Straży Pożarnej przy MZM Mystal Myszków w Myszkowie jako kierowca. W trakcie pełnienia służby ukończył kurs szeregowych funkcjonariuszy pożarnictwa, kurs kierowców kurs ratownictwa gazowego, był członkiem sekcji ratownictwa gazowego przy MZM Mystal.. Brały czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Służbę zakończył w stopniu st.ogn.pożarnictwa.

Do dnia dzisiejszego jest czynnym członkiem OSP w rodzinnej miejscowości Jaworznik.
Po zakończeniu służby w 1993 r. i powstaniu struktur emeryckich czynnie włącza się w działalność Koła w Myszkowie biorąc udział we wszystkich imprezach ,wycieczkach i spotkaniach organizowanych przez Koło.

Za swe lata służby został odznaczony:
1. Brązowy Medal Zasług dla Pożarnictwa
2. Srebrny Medal Zasług dla Pożarnictwa
3. Złoty Medal Zasług dla Pożarnictwa
4. Odznaka Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

Zefir Skwara

Po Przejściu na emeryturę.

St. ogn.wst.spocz. Zefir Skwara – urodził się 25 sierpnia 1927 r. w Będuszu (dzielnica Myszkowa). Swą karierę pożarniczą rozpoczął 7 sierpnia 1945 roku w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Myszkowskich Zakładach Papierniczych w Myszkowie. W terminie 24 września do 8 października 1953 r. uczestniczył w kurs dowódców sekcji w Gdyni Orłowo. W ZZSP Papiernia pełnił służbę na stanowisku kierowcy z uprawnieniami kat. A,B, C, D i T. Służbę kończy po 36 latach, przechodząc w stan spoczynku 31 grudnia 1981 r.

Wieloletni druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszkowie Będuszu, gdzie nadal jest członkiem honorowym.
Po przejściu na emeryturę włącza się w działalność Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie, uczestnicząc czynnie w organizowanych przez Koło imprezach kulturalno–oświatowych.

Za swe lata służby został odznaczony:
– Odznaką „strażak wzorowy” Katowice (1972)
– Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1977)
– Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1982)
– Odznaką za wysługę 40 lat Myszków (1985)
– Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Częstochowskiego (1986)
– Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (1988).

 

Kurs D-ców Sekcji Dgynia -Orłowo

Kurs D-ców Sekcji Gdynia-Orłowo
Kurs D-ców Sekcji Gdynia Orlowo

Kurs D-ców Sekcji Gdynia-Orłowo
Kurs D-ców Sekcji Gdynia -Orłowo

Kurs D-ców Sekcji Gdynia-Orłowo
Macierzysta OSP Będusz Z.Skwary.

Macierzysta OSP Będusz Z.Skwary
Tydzień Strazy Pożarnej w MZP Myszków

Tydzień Strazy Pożarnej w MZP Myszków
ZZSP MZP MYSZKÓW

ZZSP MZP Myszków

Robert Galas

Kol. Robert Galas w strukturach straży pożarnej służbę rozpoczął po ukończeniu kursu szeregowych pożarnictwa w roku 1979 w Zawodowej Straży Pożarnej w Myszkowie. W roku 1982 po ukończeniu kursu młodszych podoficerów pożarnictwa w WOSzP – w Częstochowie otrzymuje pierwszy stopień podoficerski otrzymując etat instruktora d.s operacyjno- szkoleniowych w ZSP Myszków. W roku 1998 rozpoczął naukę w Szkole Chorążych w Krakowie którą kończy w roku 1990 otrzymując stopień mł. chor. pożarnictwa. W roku 1996 zostaje przeniesiony służbowo do pracy w KW PSP w Częstochowie. Po rozwiązaniu struktur woj. częstochowskiego w roku 1999 powraca do służby w KP PSP Myszków na stanowisko Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania. W roku 2005 przechodzi na emeryturę. W roku 2006 włącza się w działalność związkową w Kole nr.9 w Myszkowie.

 

Wojciech Gocyła

Kol. Wojciech Gocyła po ukończeniu kursu szeregowych pożarnictwa służbę w strukturach pożarnictwa rozpoczyna w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy fabryce papieru w Myszkowie na stanowisku pomocnika przodownika roty. W trakcie pełnienia służby kończy kurs prawa jazdy kat.II i zostaje przeniesiony do służby WOSzP w Częstochowie. Po ukończeniu kursu kierowców zostaje kierowcą. Po rozwiązaniu struktur Ośrodka Szkolenia przeniesiony został do służby na II Oddział Straży w Częstochowie.
W roku 1992 po powstaniu PSP podjął służbę w JRG Częstochowa .W czasie pełnienia służby jako kierowca daje się poznać jako dobry fachowiec i kolega. Służbę kończy w stopniu st.ogn.poż.
W roku 1998 przechodzi na emeryturę ,włącza się w działalność związkową w Kole nr 9 w Myszkowie uczestnicząc aktywnie w imprezach i spotkaniach organizowanych przez Zarząd Koła

 

Zdzisław Ucieklak

Dh. Zdzisław Ucieklak jest długoletnim członkiem Ochotniczy Straży Pożarnych pow.myszkowskiego. Podczas długoletniej kariery w strukturach OSP pełnił wiele zaszczytnych funkcji.W latach 1980-95 –Prezes Zarządu Miejskiego OSP Myszków,1990-99 V-ce przewodniczący Woj. Komisji Rewizyjnej,2000-2008 V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Myszkowie.2009-2014 Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Myszkowie. Od 2000 roku członek Władz Wojewódzkich Związku OSP w Katowicach., od 2016 r. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach.
Od samego początku działalności Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Myszkowie wspiera czynnie działalność koła na terenie powiatu myszkowskiego ,aktywnie uczestniczy we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koło